221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1153457
Tổng Bí thư: Đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn
1
Article
null
Tổng Bí thư: Đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn
,

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Ngày 22/1 (27 Tết Kỷ Sửu), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc Tết những nhà lão thành cách mạng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2009 sẽ là năm còn nhiều khó khăn, thử thách. Trong điều kiện đó, chúng ta phải chủ động, nhạy bén, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng tin tưởng: Phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, với những kết quả và bài học đã đạt được, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được thắng lợi mới to lớn hơn nữa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn các nước, bạn bè gần xa và nhân dân thế giới đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Theo TTXVN

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,