221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1174564
Đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa
1
Article
null
Đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa
,

 - Làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) sáng 11/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: Công tác đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa, Nhà nước hóa, chưa hoạt động xứng tầm vị trí của mình. 

Chủ tịch nước cho rằng VUFO phải hoạt động năng nổ hơn. Ảnh: XL

Không thể để mất bạn

Tỏ ý tiếc thời kỳ vàng son của đối ngoại nhân dân đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói công tác đối ngoại nhân dân nói chung đang bị hành chính hóa, Nhà nước hóa, chưa hoạt động xứng tầm vị trí của mình. 

Người đứng đầu Nhà nước gợi ý, ngoài việc củng cố hợp tác với các tổ chức, các nước theo khu vực, VUFO cần chú trọng, chia tầm hoạt động hợp tác theo 3 khối.

Thứ nhất, củng cố niềm tin với các nước, các tổ chức, những người bạn chí cốt đang ủng hộ, hết lòng tin yêu Việt Nam, làm sao để họ đã yêu càng thêm yêu mến.

Thứ hai, tìm hiểu lý do vì sao nhóm tổ chức, các nước chỉ quan hệ với Việt Nam ở mức vừa phải lại chưa tăng cường, củng cố hợp tác với Việt Nam, rào cản, vướng mắc nào khiến họ chưa nhiệt huyết hợp tác. Thứ ba, tiếp tục vừa đấu tranh vừa lôi kéo các tổ chức, các nước đối chọi Việt Nam ở những lĩnh vực hợp tác, để họ hiểu rõ Việt Nam, chuyển từ mâu thuẫn sang cùng hợp tác.

Chủ tịch nước cùng các cán bộ làm đối ngoại nhân dân. Ảnh: XL

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong nhiều nhu cầu hoạt động bức xúc hiện nay, trên hết, VUFO cần tận dụng lợi thế của mình để tham gia mạnh mẽ hơn công tác đấu tranh về nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, dân tộc.

Theo Chủ tịch nước, không có lý do nào khiến Việt Nam, một quốc gia từng bị đô hộ, đàn áp bởi giặc ngoại xâm, phải đấu tranh cho người dân được độc lập giờ lại bị hiểu không có nhân quyền, dân chủ...   

Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng thừa nhận công tác đối ngoại nhân dân đang bị hành chính hóa, Nhà nước hóa như lời Chủ tịch nước. Ông cũng thẳng thắn đánh giá VUFO vẫn chưa phát huy đầy đủ thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới, một số địa bàn, thiết chế quốc tế quan trọng còn bỏ trống hoặc mạng lưới đối tác còn mỏng. Mối liên hệ với đối tác chưa thường xuyên, chưa xây dựng được quan hệ hợp tác ổn định, chưa phát huy, khai thác đẩy đủ tiềm năng của nhiều đối tác hiện có.

Ông Hồng nói : "Vẫn còn không ít các hoạt động đối ngoại mang tính hình thức, xơ cứng, hiệu quả thấp, công tác nghiên cứu chưa bài bản, thiếu tính ổn định, công tác thông tin đối ngoại chưa có tính hệ thống, chưa thường xuyên, thiếu bền vững. Mô hình tổ chức của liên hiệp các địa phương chưa thống nhất...".

Chủ tịch VUFO cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các nước ASEAN, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đẩy mạnh quan hệ với các nước khu vực châu Mỹ..., phát huy vai trò tích cực trong các cơ chế đa phương...

  • Xuân Linh

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>