221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1175868
Đăk Nông cần tính toán quy hoạch khi khai thác bô-xít
1
Article
null
Đăk Nông cần tính toán quy hoạch khi khai thác bô-xít
,

Làm việc tại Đăk Nông ngày 12 và 13/3, đoàn Quốc hội do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lưu ý tỉnh cần xem xét tính toán cụ thể quy hoạch, quy mô; đảm bảo môi trường và ổn định cuộc sống người dân trong vùng khi khai thác khoáng sản, nhất là quặng bô-xít.

Ảnh: VOV
Sau hơn 6 năm thành lập, Đăk Nông có tốc độ tăng truởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,6%. Năm nay, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; khắc phục những tồn tại yếu kém trong lâm nghiệp, di dân tự do, xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Từ thực tế tình hình, lãnh đạo Đăk Nông kiến nghị xem xét, sớm triển khai dự án bô-xít tại tỉnh; đề nghị đuợc ứng trước khoảng 100 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2010 để thanh toán nợ các công trình thiếu vốn; tăng mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cho tỉnh, huyện mới tách. 

Hiện nay, toàn tỉnh còn 18 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chưa có công trình nước sạch theo chương trình 134, tỉnh đề nghị Quốc hội và các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư hoàn thành chương trình nước sạch; vốn cho thực hiện chương trình dự án định canh, định cư vì đây đang là một khó khăn khi tỉnh cần phải quy hoạch, sắp xếp cho khoảng 15.000 dân di cư tự do. 

Đề cập việc khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương, nhất là khai thác quặng bô-xít, các thành viên đoàn công tác cho rằng tỉnh cần xem xét tính toán cụ thể quy hoạch, quy mô; đảm bảo môi trường và ổn định cuộc sống người dân địa phương trong vùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đăk Nông cần tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lấy đó làm nền tảng đẩy mạnh đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh biên giới. Ông cũng nhấn mạnh: Phát triển kinh tế nhưng phải lo xã hội, đời sống, việc làm cho nhân dân; không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 vào năm 2011 cần định hướng tổ chức, chuẩn bị nhân sự, chú trọng cán bộ là con em các dân tộc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những khó khăn của Đăk Nông cũng như những kiến nghị tại buổi làm việc sẽ được Đoàn công tác tổng hợp chuyển các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Theo VOV

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>