221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1200424
Chống tham nhũng: Sẽ thu hẹp phạm vi bí mật nhà nước
1
Article
null
Chống tham nhũng: Sẽ thu hẹp phạm vi bí mật nhà nước
,

 - Nghị quyết về  Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 12/5 xác định mục tiêu ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng. Theo đó, sẽ thu hẹp phạm vi bí mật nhà nước.

 

Tiềm ẩn xung đột lợi ích

 

 

Vẫn thiếu chế tài bảo vệ người tố cáo tham nhũng (Theo Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng).

Chiến lược đề ra chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng tổng thể, dài hạn, chia làm ba giai đoạn.

 

Trong Chiến lược, Thủ tướng nêu rõ, công cuộc đổi mới đất nước đang đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng.

 

Nghị quyết của Đảng đã đưa ra những chủ trương, chính sách đấu tranh nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

 

Tham nhũng đang tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo, là vật cản lớn công cuộc đổi mới, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

 

Ngoài việc do hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ thì tham nhũng nảy sinh là do một bộ phận cán bộ, công chức thiếu chuyên nghiệp, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn thấp.

 

Sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nước

 

Để ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, Chiến lược đề ra giải pháp tăng cường tính công khai, minh bạch.

 

Theo đó, sẽ tổng rà soát, sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nước theo hướng thu hẹp phạm vi bí mật nhà nước ở mức cần thiết.

 

Giải pháp thứ hai là hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Giải pháp này nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng quyền hạn để vụ lợi.

 

 

"Tham nhũng đang tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo, là vật cản lớn công cuộc đổi mới, đe dọa sự tồn vong của chế độ".

Dự kiến, sẽ thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, quyền hạn của mỗi cấp quản lý. Quy định chức trách từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

 

Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, công chức.

 

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

 

Chiến lược xác định mục tiêu cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo đảm để cán bộ, công chức có mức thu nhập tương đương mức thu nhập khá trong xã hội.

 

Công khai danh tính cá nhân vi phạm          

 

Giải pháp thứ ba là hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, minh bạch để xóa bỏ tệ hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

 

Theo dự kiến, sẽ thực hiện các chính sách kinh tế đối với doanh nghiệp một cách minh bạch và nhất quán. Tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

 

Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá, gian lận thương mại và công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

 

Hình thành các trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực hiện việc mua sắm công tập trung; thực hiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công.

 

Tịch thu tài sản tham nhũng

 

Giải pháp thứ tư là nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng và hiệu lực thi hành các kết luận của thanh tra.

 

 

Cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo đảm để cán bộ, công chức có mức thu nhập khá trong xã hội.

Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi pháp luật theo hướng tăng hình thức phạt tiền; miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm hình phạt với những người thực hiện hành vi tham nhũng nhưng chủ động khai báo.

 

Hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có.

 

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

 

Giải pháp cuối cùng là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội như tạo điều kiện để nhân dân tham gia, vai trò các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, báo chí.

 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu phải báo cáo việc thực hiện các giải pháp định kỳ ba tháng, một năm và cuối mỗi giai đoạn để rút kinh nghiệm. 

 

Sẽ hỗ trợ thực hiện 20 đề án chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại VN sẽ tổ chức vòng chung khảo Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 và các hoạt động trao đổi tri thức với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” vào ngày 12-13/5/2009 tại Hà Nội. 

Đây là cuộc thi tìm kiếm các đề án nhằm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm tại cấp cơ sở.

Đã có hơn 150 đề án dự cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam, tập trung vào các chủ đề: Tăng cường cải cách hành chính, trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương trước người dân, thúc đẩy và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách ở địa phương, đặc biệt là phần ngân sách do nhân dân đóng góp, đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính...

Nội dung ý tưởng liên quan đến quyền tiếp cận thông tin cũng được khuyến khích như tăng cường nhận thức của người dân và cách tiếp cận thông tin về các chính sách, luật, quy định và ngân sách của Chính phủ, cải thiện sự chủ động từ phía chính quyền trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến người dân như pháp luật về khiếu nại, tố cáo...

Đầu tháng 4, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố các đề án lọt vào vòng chung khảo. Các tiêu chí đầu tiên để ý tưởng, sáng kiến được lựa chọn là phải có tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng. 

Trong Ngày sáng tạo tổ chức vào tháng 5 này, tác giả các đề án vào vòng chung khảo sẽ trình bày với ban giám khảo các sáng kiến hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Sẽ có khoảng 20 đề án xuất sắc nhất được lựa chọn, mỗi đề án có thể được cấp tối đa 15.000USD để thực hiện.

  • Lê Nhung

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>