221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1213492
2010: Chưa sửa Luật Báo chí và Hiến pháp
1
Article
null
2010: Chưa sửa Luật Báo chí và Hiến pháp
,

 - Chiều nay (17/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. 

Phóng viên thể thao đang tác nghiệp. Ảnh: Du Bình
Theo đó, Quốc hội nhất trí là dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ tiếp tục cho lùi lại chuẩn bị kỹ hơn để trình ra vào thời gian thích hợp. Lý do vì báo chí là lĩnh vực phức tạp, đang còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết.

Trước đó, dự án luật này đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 nhưng đã phải lùi lại. 

Như vậy, năm 2010, QH sẽ xem xét, thông qua 22 dự án luật, cho ý kiến về 9 dự án. Chương trình chuẩn bị là 20 dự án. 

Các dự án luật trình QH thông qua năm tới bao gồm: Luật biển, Luật tiếp cận thông tin, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật khoáng sản (sửa đổi)… 

Quốc hội cũng thống nhất đưa vào chương trình chuẩn bị một số dự án luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước như Luật tổ chức QH sửa đổi, Luật bầu cử đại biểu QH sửa đổi, Luật tổ chức HĐND và UBND… 

Trước đó, đã có ý kiến trong Quốc hội cho rằng nên sửa đổi Hiến pháp trước khi sửa các luật này để tránh phải sửa đổi nhiều lần. 

Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ QH, sửa Hiến pháp là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến nhiều mặt đời sống chính trị, kinh tế, an ninh nên chỉ sửa khi có những vấn đề lớn. Việc sửa đổi phải tiến hành trên cơ sở cập nhật cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển KT-XH 2011 – 2020 mà ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ thông qua. 

Do vậy, từ nay đến ĐH Đảng XI, ban soạn thảo các dự án luật liên quan đến tổ chức nhà nước sẽ đồng thời đề xuất các nội dung có liên quan đến quy định trong Hiến pháp để khi sửa đổi sẽ làm được ngay. 

Như vậy, việc sửa đổi Hiến pháp dù đã được đề cập nhiều lần tại các kỳ họp QH gần đây nhưng vẫn chưa đạt được sự thống nhất.

  • Lê Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>