221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1232093
Tháng 1/2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
1
Article
null
Tháng 1/2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
,

Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Tham dự có bí thư, phó bí thư Đảng ủy các cơ quan, ban, ngành trung ương, lực lượng vũ trang, tổng công ty, tập đoàn lớn và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt nêu rõ: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1/2011.

Sau khi nêu bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, ông Hồ Đức Việt yêu cầu Hội nghị quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị; thảo luận, góp ý có chất lượng cao vào các Dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự ủy ban kiểm tra đại hội đảng bộ các cấp; Qui chế bầu cử trong Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp...

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện 4 yêu cầu của Chỉ thị số 37-CT/TW. Đó là, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp phải trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương.

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ phải tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, rút ra được những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp trong nhiệm kỳ tới.

Cấp uỷ khoá mới phải bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý có tính kế thừa phát triển, lãnh đạo tốt việc thí điểm bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư, thường vụ ở một số Đảng bộ.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tập trung giải quyết những tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của nhân dân.

Theo TTXVN
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,