221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1236890
Ủy ban Kinh tế QH: Không nên kéo dài gói kích cầu
1
Article
null
Ủy ban Kinh tế QH: Không nên kéo dài gói kích cầu
,

Ngày 22/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục xem xét, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 đồng thời xem xét hai Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi.

2010: Tái cấu trúc nền kinh tế

Các thành viên Ủy ban cho rằng năm 2009 nước ta đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu Quốc hội đề ra về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì khả năng tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Các giải pháp chính sách được đề ra trong năm 2009 đã giúp nền kinh tế, mặc dù chịu tác động trực tiếp của khủng hoảng tài chính thế giới, nhưng chỉ bị suy giảm, không rơi vào tình trạng suy thoái.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Ủy ban băn khoăn về những hạn chế trong thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cân đối thu - chi ngân sách, xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm, nguy cơ lạm phát tiềm ẩn…

Nhiều ý kiến cho rằng không nên kéo dài gói kích cầu hỗ trợ lãi suất ngắn hạn tới năm 2010 và thủ tục hành chính hiện nay vẫn là mối băn khoăn của nhiều doanh nghiệp và tổ chức kinh tế... Cũng có ý kiến lo ngại về tính bền vững của sự ổn định trong phát triển nền kinh tế…

Về kế hoạch năm 2010, nhiều thành viên nhấn mạnh mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, yêu cầu có sự thống nhất cao trong cân đối, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.

Băn khoăn mô hình HĐ chính sách tiền tệ

Các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi. Luật này được ban hành năm 1997, có hiệu lực từ năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2003.

Về quyết định thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia (điều 5) còn hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất tán thành như trong dự thảo Luật là “Quốc hội quyết định mức lạm phát…” và “Chính phủ quyết định chỉ tiêu lạm phát…”.

Loại ý kiến thứ hai lại cho rằng Hiến pháp quy định Quốc hội quyết định chính sách tiền tệ quốc gia nên để Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy việc thực hiện điều này không đơn giản, do vậy có thể quy định việc Chính phủ báo cáo chỉ tiêu lạm phát để Quốc hội quyết định.

Về Hội đồng chính sách tiền tệ, có nhiều loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với ban soạn thảo là chưa nên nêu điều này trong quy định của Luật. Loại ý kiến khác lại đồng tình với việc cần có Hội đồng điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, còn không ít ý kiến băn khoăn về chức năng và mô hình tổ chức này.

Theo TTXVN
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,