221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1237358
Không tham nhũng mới được bầu vào cấp ủy
0
Article
null
Không tham nhũng mới được bầu vào cấp ủy
,

"Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi nói sáng 24/9 tại Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Báo điện tử ĐCS VN
Ông Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh: Với chức năng là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của cấp ủy, UBKT Trung ương và UBKT các cấp xác định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ.
 
Bố trí việc khác

Đề cập công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 từ xã, phường, huyện, tỉnh và tương đương trở lên, ông Nguyễn Văn Chi nói: "Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng".

Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải bố trí công việc khác và không được đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ này, góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng hiện nay.

"Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên) nhất là người đứng đầu phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải là những cán bộ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tự phê bình, phê bình".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

"Tổ chức Đảng phải rà soát lại các vụ việc còn tồn đọng, có bức xúc, còn trăn trở trong Đảng để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận giải quyết triệt để trước khi tiến hành đại hội như việc mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống".

Mở rộng dân chủ

Tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự, phải làm cho công khai, minh bạch, trong trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng phải xử lý nghiêm minh và cử người thay thế trước khi tổ chức đại hội.

Mô tả ảnh.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo điện tử ĐCS VN

Ông Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

"Phải bảo đảm mở rộng dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm".

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý, các địa phương, ngành, lĩnh vực tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp mình nhiệm kỳ 2011-2016 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Báo điện tử ĐCS Việt Nam

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,