221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1250119
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để báo chí chống tham nhũng
1
Article
null
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để báo chí chống tham nhũng
,

 - Trước đề cập của Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman về vai trò của báo chí trong chống tham nhũng tại Hội nghị CG 2009 ngày 3/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện để người dân, báo chí tham gia chống tham nhũng.

Quản lý báo chí theo pháp luật Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chống tham nhũng là vấn đề của nhiều quốc gia và Việt Nam coi đây là nhiệm vụ quan trọng, kiên quyết đồng bộ chống tham nhũng.

Thủ tướng cho hay Chính phủ đang triển khai các biện pháp chống tham nhũng, trong đó đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tạo mọi điều kiện để báo chí cũng như mọi người dân tham gia chống tham nhũng.

“Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, có tính giáo dục răn đe cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phản hồi chung về quan tâm của Đại sứ Thụy Điển và Đại sứ Mỹ về vấn đề Internet và một số trang thông tin xã hội, Thủ tướng cho hay việc quản lý Internet, báo chí "đều phải thực thi theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam".

Mô tả ảnh.
Ảnh: Chinhphu.vn

“Do điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế mỗi nước khác nhau, không nên lấy tập quán, pháp luật nước này áp dụng cho nước khác”, Thủ tướng nhấn mạnh.

2011: Chuẩn nghèo theo quốc tế

Xóa đói giảm nghèo giai đoạn hậu suy thoái là vấn đề được nhiều nhà tài trợ đề cập. Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng cần quan tâm tới những nhóm người dễ tổn thương mới, đồng thời nhận xét công tác giảm nghèo đang có xu hướng chậm lại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ đặt quan tâm cao đối với công tác xóa đói giảm nghèo. Sẽ tiến hành điều chỉnh chuẩn nghèo phù hợp với chuẩn quốc tế vào năm 2011, giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10% vào năm 2010.

“Việt Nam đang cố gắng hoàn thành việc hỗ trợ xóa nghèo 62 huyện nghèo nhất, với số dân 2,5 triệu dân, trong đó có 90% là dân tộc thiểu số”, Thủ tướng nêu mục tiêu.

Một vấn đề quan trọng là cải thiện hệ thống an sinh, xã hội tốt hơn, trong đó chú trọng cải thiện hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Đề cập nhiệm vụ chung của năm 2010, Thủ tướng cho hay Chính phủ sẽ tập trung thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, không để lạm phát cao trở lại. Theo đó, mục tiêu năm 2010, lạm phát sẽ chỉ khoảng 7% so với 6% năm 2009, coi đây là điều kiện cơ bản tiên quyết để kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng giải quyết hiệu quả những bức xúc đặt ra với nền kinh tế Việt Nam, cải thiện kết cấu hạ tầng, tăng nhanh nguồn nhân lực chất lực, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chăm lo có hiệu quả khu vực nông thôn, đời sống nông dân.

Thủ tướng cũng nêu rõ Việt Nam đang xây dựng chiến lược 10 năm  2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững để đến năm 2020 cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình. Chính phủ sẽ đưa ra dự thảo, trưng cầu ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng các nhà tài trợ.

“Chúng tôi cũng khẳng định sự phát triển của Việt Nam có đóng góp rất quan trọng nguồn vốn hỗ trợ, như ODA. Tuy đạt nhiều thành tựu, nhưng Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, có trình độ phát triển chưa cao, Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong thời gian tới”, Thủ tướng nói.

  • Linh Thư
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,