221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1283656
Đề xuất sửa Hiến pháp từ năm 2011
1
Photo
null
Đề xuất sửa Hiến pháp từ năm 2011
,

- Theo dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 trình Quốc hội sáng nay (2/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị bổ sung vào chương trình chuẩn bị dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

>> Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền
>> Toàn văn Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp 1946)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được thực hiện sau khi có chủ trương của Ban chấp hành Trung ương. Ủy ban cũng đề xuất
việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Cụ thể là định hướng cải cách tư pháp lấy tòa án làm trọng tâm, tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; nghiên cứu chuyển viện kiểm sát thành viện công tố, giao Thủ tướng thẩm quyền điều động, bổ nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên điều động, bổ nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở quận, huyện, phường…

Theo Ủy ban Pháp luật, "đây là những định hướng lớn, liên quan trực tiếp đến các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời cũng liên quan đến các quy định tương ứng của Hiến pháp".

Mô tả ảnh.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một trong những định hướng của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 là chú trọng xây dựng và ban hành các đạo luật bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, chống suy giảm kinh tế…

Đáng chú ý, Luật Thủ đô (đã được hoãn từ kỳ này) sẽ được chuyển sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám (cuối năm) và thông qua tại kỳ họp thứ chín.

Các dự án đã được hoãn nhiều lần như Luật biển Việt Nam, Luật tiếp cận thông tin… chưa rõ khi nào sẽ được trình, dù đã nằm trong chương trình chuẩn bị của năm 2010.

Như vậy, năm tới, sẽ có 22 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết được nằm trong chương trình chính thức. 12 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết thuộc chương trình chuẩn bị.

Dự kiến, các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… sẽ được thông qua vào năm sau.

Các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Quản lý giá, Bảo hiểm tiền gửi… nằm trong chương trình chuẩn bị nếu đủ điều kiện mới thông qua.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ và Hội trường trước khi thông qua tại kỳ họp này.

  • Hiền Anh
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,