221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1308211
Không cớ gì Đảng không lắng nghe tướng Đồng Sĩ Nguyên
1
Article
null
Không cớ gì Đảng không lắng nghe tướng Đồng Sĩ Nguyên
,

- "Sâu sắc" và "đầy trách nhiệm", đó là nhận xét của bạn đọc VietNamNet với đóng góp của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cho Đại hội Đảng XI.

>> Tướng Đồng Sĩ Nguyên góp ý cho Đại hội Đảng
>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI

Lo cán bộ “vinh thân, phì gia”

"Nghiêng mình kính phục" vị cán bộ lãnh thành của Đảng, luôn trăn trở, tâm huyết với những vấn đề của đất nước, dân tộc, bạn đọc Vũ Oanh (vu_huu_nhanh@...) mong ĐH Đảng lần này sẽ chọn ra được những người con ưu tú nhất của dân tộc để lãnh đạo quốc gia.

Đó chính là những học trò chân chính nhất của Bác Hồ, những người biết đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết.

“Cần loại trừ những kẻ cơ hội, bất tài, đặt lợi ích của cá nhân mình, nhóm mình lên trên hết mà không quan tâm gì đến lợi ích quốc gia dân tộc”, bạn Vũ Oanh viết.

Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn
Các đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: LAD

“Nếu Đảng, tổ chức Đảng, đảng viên không trong sạch, chưa đủ năng lực thì làm sao xứng đáng là đảng cầm quyền, thúc đẩy được xã hội”, bạn đọc Nguyễn Nguyên Hải (Lê Chân, Hải Phòng) trăn trở.

Hiện nay, có quá nhiều cương lĩnh, nghị quyết đúng đắn nhưng thực thi không triệt để. Vẫn còn nhiều tham nhũng, lãng phí, giáo điều, hình thức v.v... thì còn nhiều trăn trở cho xã hội.

Như bạn Phạm Cương viết, “chủ trương đúng là cần thiết nhưng phải có những cán bộ thực sự cách mạng mới thực hiện thắng lợi đường lối ấy”.

Vì thế, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau, quân có tín, thần mới trung, phụ có từ, tử mới hiếu”.

“Điều đáng lo nhất ở đội ngũ cán bộ hiện nay là tâm huyết, trách nhiệm với lợi ích chung, lâu dài của đất nước. Không ít vị chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, vinh thân, phì gia”, bạn Lương Ngọc Vĩnh (Hà Nội) quan ngại.

Nhìn nhận tâm huyết bằng hành động cụ thể

Chia sẻ những lo lắng, trăn trở trước tình hình đất nước, bạn đọc cùng hiến kế để ĐH Đảng khóa XI lựa chọn được người xứng đáng.

Mời bạn đọc gửi góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đảng về địa chỉ banchinhtri@vietnamnet.vn
Bạn Nguyễn Quý Ninh (Nha Trang) cho rằng cần triệt để bỏ chữ ’"cơ cấu" trong công tác tổ chức cán bộ và trong việc đề bạt cán bộ lãnh đạo kể cả trong đảng và các cơ quan đơn vị nhà nước. "Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu”.

Bạn Ninh phân tích, cơ cấu là biểu hiện rõ nét nhất sự mất dân chủ, ù lì, lạc hậu, ngựa theo đường cũ! Chính cơ cấu đã đánh mất biết bao nhân tài nhiệt tâm với đất nước, nuôi dưỡng tham ô, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, đặc quyền đặc lợi, gia đình trị…

Phải để cho người dân được quyền lựa chọn người đứng đầu đất nước và thay mặt họ bảo vệ lãnh thổ chủ quyền và quyền lợi quốc gia.

Hãy công khai quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đột phá vào công tác tổ chức và cán bộ là mong muốn chung của bạn đọc.

Bạn Đặng Mai (maidp2001@...) tán thành với đề xuất của tướng Đồng Sỹ Nguyên: Đại hội XI nên nghiên cứu thực hiện mở rộng quyền dân chủ thực sự trong bầu cử. Đảng cần thực hiện cơ chế Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư và các bí thư thành ủy, tỉnh ủy, đồng thời có cơ chế nhân dân bầu trực tiếp Thủ tướng và chính quyền các cấp.

Đây là những thiết chế cần thiết đảm bảo dân chủ trong lựa chọn người đứng đầu tổ chức Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ trong Đảng và nhân dân. Như ông Trần Lưu Hải, phó Ban Tổ chức TƯ phát biểu trên báo chí mới đây: Dân chủ trực tiếp dứt khoát hơn dân chủ đại diện".

Bạn Nguyễn Văn Chương (Đà Nẵng) đề nghị việc bầu chọn phải do đại hội hoặc dân bầu trực tiếp, và phải có ít nhất 2 người cho một vị trí. Những ứng viên này phải có chương trình phát triển đất nước trong giai đoạn nhiệm kỳ, chương trình này được công bố trước toàn dân và phải có sự tranh biện công khai giữa các ứng viên.

“Dám nói đã là khó, nhưng dám nghe, dám làm và dám chịu trách nhiệm còn khó hơn. Nhưng tin rằng Đảng ta sẽ làm được”, bạn Đặng Mai đoan chắc.

Bạn đọc cho rằng, không có cớ gì để Đảng không lắng nghe thực tâm, hành động thực tế để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, củng cố lòng tin của dân với Đảng. Đó cũng là tiền đề cho một Việt Nam giàu mạnh, bền vững như Bác Hồ và cả dân tộc mong muốn.

Để giữ vững lòng tin đối với nhân dân và duy trì sự lãnh đạo của mình, theo bạn Đặng Mai, Đảng cần thật nhìn nhận những lời góp ý tâm huyết của tướng Đồng Sĩ Nguyên và nhân dân bằng hành động cụ thể.

  • Anh Phương
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,