Lập Ban chỉ đạo sửa Luật Đất đai

Cập nhật lúc 23:32, 11/09/2010 (GMT+7)

- Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết,̀ thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Mô tả ảnh.

TTXVN đưa tin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên làm Phó Ban.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết, thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành Luật, báo cáo Thủ tướng; chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi Luật Đất đai theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Kèm theo quyết định này là kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết và thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Luật Đất đai (sửa đổi) ban đầu nằm trong chương trình Quốc hội cho ý kiến năm 2011. Song tại kỳ họp Quốc hội hè vừa qua, việc sửa đổi luật này đã bị đưa xuống chương trình chuẩn bị của năm 2011 và xem xét, thông qua trong năm 2012.

Lý do được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình là những vấn đề cần sửa đổi (thời hạn sử dụng đất, quy hoạch đất đai, chính sách tài chính về đất đai, hạn điền...) đều là những vấn đề lớn, gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 nên cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Trước đó, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường đã "nhờ" Bộ trưởng Tư pháp xin phép Quốc hội để Luật đất đai (sửa đổi) được "rút ra" khỏi chương trình chính thức 2011 với lý do: "Hai lần sửa đổi trước đều phải trình ra Ban chấp hành Trung ương, mà trong năm 2010 lẫn 6 tháng đầu năm 2011 chắc không có thời gian".

Trong một chỉ thị ban hành cuối tháng 7, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố phải có báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên - Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 31/12/2011.

  • PV

Ý kiến của bạn

Các tin khác