Từ hôm nay, dân bắt đầu góp ý cho Đảng

Cập nhật lúc 11:56, 15/09/2010 (GMT+7)

- Từ hôm nay (15/9) đến hết tháng 10, dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI

Các văn kiện bao gồm: dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Ảnh: Lê Anh Dũng
Phát biểu tại đại hội đảng bộ quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội có trách nhiệm lấy ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu Quốc hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến từ các đoàn thể chính trị, nhân sĩ, chức sắc, trí thứ tiêu biểu, trí thức người Việt định cư ở nước ngoài.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên doanh nhân.

Như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: "Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng". Bằng cách chân thành lắng nghe và tiếp thu thực chất những ý kiến đóng góp của dân, Đảng sẽ cộng hưởng được trí tuệ của tòa dân tộc để xứng đáng lãnh đạo đất nước vượt lên trong một thời đại rất nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thách thức gay gắt.

Mời bạn đọc gửi góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đảng về địa chỉ banchinhtri@vietnamnet.vn
  • Ngọc Lê

Ý kiến của bạn

Các tin khác