221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1317150
Dân chủ trong bầu cử
1
Article
null
Dân chủ trong bầu cử
,

- Không nhất thiết cơ cấu tất cả Bí thư các tỉnh, thành phố vào Trung ương để tránh việc giảm chất lượng cấp ủy, gây ra những sắp xếp không lành mạnh và cơ hội cho tham nhũng.

>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI

LTS: Xuất phát từ mục tiêu của đất nước là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tác giả Nguyễn Vũ nhận định dân chủ là nhu cầu bức xúc hiện nay của toàn Đảng, toàn dân và bầu cử là một trong những nội dung quan trọng của dân chủ.

Góc nhìn của ông Nguyễn Vũ có thể còn cần phải bàn thảo thêm để làm sáng tỏ vấn đề. Trên tinh thần tôn trọng những ý kiến khác biệt mà Đảng luôn kêu gọi, tôn trọng không khí tranh luận cởi mở, VietNamNet giới thiệu nội dung cuộc trò chuyện này. Mời bạn đọc cùng tranh luận.

Vừa qua, Trung ương đã tích cực thí điểm bầu trực tiếp một số bí thư huyện, tỉnh, thành phố. Đó là một bước tiến mới trong quá trình mở rộng dân chủ. Đề nghị Trung ương và Đại hội XI tiếp tục mạnh mẽ quá trình này.

Không cho phép ngoại lệ

Đại hội X đã nêu cao đường lối trẻ hóa cán bộ, đồng thời vẫn chú trọng kinh nghiệm của lớp cán bộ lớn tuổi. Do đó đã có những quy định về tuổi tối đa của các cấp lãnh đạo. Đề nghị Đại hội lần này kiên quyết giữ vững quy định này. Thí dụ như Tổng bí thư và ủy viên Bộ Chính trị không được quá 65 tuổi đời thì nhất định không cho phép ngoại lệ. Hiện nay, theo tiêu chuẩn không thiếu những đồng chí dưới 65 tuổi có thể thay thế Tổng bí thư cũ, không có lý do gì phải đặt ngoại lệ. Hơn nữa, nếu cứ đặt ngoại lệ thì vô hình trung phản lại đường lối trẻ hóa cán bộ.

Mô tả ảnh.
Đại hội đảng bộ quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: LAD

Về số lượng của Ban chấp hành Trung ương, đề nghị giảm ít nhất là 1/3. Đất nước ta nhỏ, không cần đông tới 180 ủy viên Trung ương và cũng nên hủy bỏ việc bầu theo cơ cấu và không nhất thiết cơ cấu tất cả Bí thư các tỉnh, thành phố vào Trung ương để tránh việc giảm chất lượng cấp ủy, gây ra những sắp xếp không lành mạnh và cơ hội cho tham nhũng.

Đề nghị căn cứ vào tiêu chuẩn mà bầu, sau khi bầu có thể điều chỉnh, sắp xếp cán bộ.

Về chất lượng cấp ủy:

Trước tình hình đất nước đứng trước nhiều cơ hội, khó khăn và thách thức, cần đưa lên hàng đầu tiêu chuẩn trung với nước, hiếu với dân, có ý thức sâu sắc về độc lập, tự do và chủ quyền của Tổ quốc, không sợ cường quyền.

Mọi người yêu nước đều vô cùng cảm động và xiết bao tự hào khi nghe một lãnh đạo tuyên bố: "Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình... Đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”.


Người lãnh đạo cũng phải là người có bản lĩnh, khôn ngoan (để ứng phó với tình hình) và có tinh thần đổi mới. Và nhất thiết không tư lợi, không tham nhũng, đoàn kết được cán bộ, biết lắng nghe ý kiến người khác, gần gũi dân, hiểu được cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân.

Không phân biệt vùng miền

Trong bầu cử Tổng bí thư, không nên phân biệt Bắc, Trung, Nam. Mới đây vừa có tin nhảm tung ra là “Sĩ phu Bắc Hà đòi hỏi Tổng bí thư Đảng phải là người miền Bắc”. Không đời nào sĩ phu Bắc Hà lại đi vào vết xe của thực dân Pháp là “chia” Bắc Trung Nam “để trị”! Hoặc là theo cát cứ phong kiến Chúa Trịnh (Bắc), Chúa Nguyễn (Nam).

Đề nghị Đại hội XI sửa đổi điều lệ để các đại biểu trực tiếp bầu Tổng bí thư. Để thực hiện tranh cử dân chủ, công bằng, công khai, đề nghị hủy bỏ việc cấp trên, cấp ủy lập một danh sách đề cử rồi tích cực chỉ đạo vận động thực hiện danh sách này. Theo tôi, chỉ cần định rõ tiêu chuẩn, có đầy đủ thông tin cho đại biểu. Nhân dân đã tổng kết: “Đảng cử, dân bầu”, và trong Đảng thì “cấp trên hoặc cấp ủy cũ cử, đại biểu bầu”.

Tại sao nghiêm cấm vận động bầu cử mà chỉ nghiêm cấm đại biểu mà thôi, còn cấp ủy cũ và đoàn chủ tịch lại được tự do vận động bầu cử? Dân chủ, công bằng trong bầu cử đòi hỏi chủ trương nghiêm cấm này phải được thực hiện với tất cả, bất cứ cá nhân, tập thể nào, bao gồm cả đoàn chủ tịch và cấp ủy cũ.

Việc thảo luận về nhân sự, chất vấn và trả lời nên thực hiện dân chủ hơn bằng cách thực hiện công khai trong các phiên toàn thể, thay vì chỉ thực hiện ở đoàn.

Kính mong Đại hội và Trung ương thành công trong việc dân chủ hóa bầu cử.

  • Nguyễn Vũ
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,