,
221
5743
Đại hội Đảng X
daihoidangX
/chinhtri/daihoidangX/
769609
Ông Nguyễn Đức Bình có bảo thủ?
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
,

Ông Nguyễn Đức Bình có bảo thủ?

Cập nhật lúc 16:38, Thứ Ba, 28/02/2006 (GMT+7)
,

Trong tuần, các báo tiếp tục tổng hợp dư luận rộng rãi trong xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X.
(Bài viết góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng X của ông Trần Quang Thành)


Báo Nhân Dân bên cạnh tổng hợp dư luận xã hội góp ý vào văn kiện Đại hội có bài viết của Giáo sư Nguyễn Đức Bình, nguyên Uỷ viên BCT Trung ương Đảng (ND 23/2). Ông đề nghị nên lập nội san Tranh Luận đăng những bài có quan điểm khác nhau. Riêng trong bài viết này ông nêu 5 kiến nghị :

- Đã đến lúc tất cả phải đặt lên bàn nghị sự
- Kiên định con đường XHCN đã lựa chọn
- Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng
- Vấn đề tiêu chuẩn đảng viên
- Về độc lập tự chủ và sáng tạo trong lý luận

Trong bài viết này, Giáo sư Nguyễn Đức Bình không đồng ý với một số quan điểm và nội dung trong các văn kiện trình Đại hội X, đặc biệt là “không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”.

Theo nhận xét của Giáo sư Nguyễn Đức Bình, “Liên quan vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, dự thảo mới vẫn tránh nói kinh tế tư bản tư nhân mà đưa lẫn vào trong một biến báo mới: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về qui mô”. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, có thể bóc lột hết cỡ mà (với những điều kiện nhất định?) có thể được làm đảng viên như vậy có trái với “lẽ tự nhiên” như Bác Hồ nói không?

 

Phải đặt thẳng những ý kiến khác nhau lên bàn tranh luận
GS Nguyễn Đức Bình nêu lên năm kiến nghị liên quan đến vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng-xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và lý luận.
 

Nhưng tại sao một chính sách mới của Đảng quan trọng như thế mà lại không nói thẳng thắn, đàng hoàng, minh bạch, thậm chí không gọi sự vật đúng tên của nó? Chỉ riêng điều đó đã là một điểm yếu căn bản của “quan điểm mới”.

Cần nhận thức rằng: Những điều khoản ghi trong Điều lệ Đảng – giống như các điều luật – phải rất rõ ràng, chặt chẽ, xác định, chứ không thể nói một cách mơ hồ, chung chung. Đề nghị ban soạn thảo văn kiện xem kỹ lại cả mục 2 và mục 3 trong dự thảo Điều lệ Đảng trình bày tính chất Đảng và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân có nhiều lý lẽ chưa rõ, cả trên quan diểm lý luận.

Có người nói: “Không thể vì lý luận chưa rõ mà cản trở thực tiễn”. Đặt vấn đề như vậy sẽ dẫn đến quyết định phiêu lưu. Đảng ta, một Đảng cách mạng tự giác không thể ra quyết sách theo kiểu đó.

Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân...”.

Theo Giáo sư Nguyễn Đức Bình, phải đặt thẳng những vấn đề có ý kiến khác nhau lên bàn tranh luận, “trước hết là mấy vấn đề then chốt sau đây:

- Sau thảm hoạ sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu, chúng ta có nên tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không? Có thể có con đường nào khác phù hợp hơn? Hoặc hãy thôi nói chủ nghĩa xã hội, thôi nói chủ nghĩa Mác - Lênin, mà cứ làm sao cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là được rồi?

- Bản chất Đảng có gì thay đổi? Có nên giữ như lâu nay: “Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc” hay nên thay bằng công thức mới: “Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, của dân tộc”.

- Về đảng viên, có nên cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, cho phép kết nạp cả những tư bản tư nhân vào Đảng hay không?

Theo Giáo sư Nguyễn Đức Bình “việc ra nội san Tranh Luận đã đến lúc chín muồi vì những quan điểm khác nhau trong Đảng nay đã bộc lộ công khai hay nửa công khai bằng phát ngôn và phát tán tài liệu” mà theo đánh giá của ông “rất có hại vì nó làm phân tâm, phân tán tư tưởng nghiêm trọng trong Đảng và trong xã hội”.

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Đức Bình “Để bảo đảm chặt chẽ, có thể qui định trong tôn chỉ mục đích nội san là tất cả các bài vở đều không được chống lại chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị và đường lối cơ bản của Đảng, mặc dù có thể cho phép có nhưng phê phán riêng rẽ về những luận điểm cụ thể này hay khác, những chủ trương cụ thể này hay khác, không phải là đường lối, nguyên lý cơ bản”.

Đông đảo dư luận xã hội cho rằng nhiều ý kiến của Giáo sư Nguyễn Đức Bình đưa ra trong bài viết này mang nặng tư tưởng bảo thủ, cố hữu. Trong phát biểu kết luận tại phiên họp của Hội đồng lý luận trung ương mới đây đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói đại ý vạn vật không phải là bất biến, có cái hôm qua chúng ta cho là đúng, nhưng hôm nay lại là sai, có cái hôm qua chúng ta cho là sai, hôm nay lại là đúng (Trong một chương trình thời sự Đài THVN tường thuật hội nghị này đã trích nguyên văn tiếng nói kết luận của đ/c Tổng bí thư có nội dung như vừa nêu).

Nói như Giáo sư Nguyễn Đức Bình phải chăng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh và chủ nghĩa xã hội có điểm gì khác biệt? Phải chăng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không phải đó là biểu tượng sinh động của 20 năm đổi mới đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo?

Phải chăng nhân dân ta góp biết bao công sức để làm nên những thành tựu kỳ diệu của 20 năm đổi mới được cả thể giới ghi nhận cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không phải là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn? (Trong thời kỳ 20 năm đổi mới, Giáo sư Nguyễn Đức Bình đã từng là Uỷ viên BCT, là Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, là Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phải chăng đã phát hiện ra điều gì chúng ta đã đi chệch hướng?)

Bài viết của Giáo sư Nguyễn Đức Bình gợi mở nhiều chủ đề về lý luận và thực tiễn cần làm sáng tỏ để chúng ta vững bước vào giai đoạn mới của công cuộc đổi mới đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 

Người dân đòi hỏi phải có sự bứt phá mới
“Tôi đánh giá cao sự nghiệp đổi mới đất nước ta 20 năm qua. Nhưng chúng ta có thể bằng lòng với những kết quả đó hay chưa thì theo tôi là chưa”.

Đầu Tư (23/2): Trong câu chuyện thẳng thắn trao đổi với phóng viên báo Đầu Tư về Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định: “Tôi đánh giá cao sự nghiệp đổi mới của đất nước ta 20 năm qua. Nhưng chúng ta có thể bằng lòng với những kết quả đó hay chưa theo tôi là chưa”.

Theo ông Võ Văn Kiệt “Đánh giá thành tựu 20 năm đổi mới, chúng ta ghi nhận rằng, đó là những thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử to lớn, nhưng chúng ta cũng không thể tự bằng lòng khi cho rằng, những thành tựu đó chúng ta không thể vượt được nữa. Vì vậy ở Đại hội X của Đảng sắp tới, người dân đòi hỏi phải có sự bứt phá mới dựa trên những lợi thế mà chúng ta đang có...”.

Nhận xét về một trong những nội dung đổi mới mà Đại hội X sẽ đưa ra là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân ông Võ Văn Kiệt nói: “Việc cho phép đảng viên làm kinh tế trước hết có ý nghĩa quan trọng trong Đảng, thực tế ý nghĩa không lớn đối với toàn xã hội. Theo tôi dù có cho phép thì cũng chỉ có một số rất ít đảng viên có thể làm kinh tế được, chứ không phải tất cả.

Làm kinh tế là thu được kết quả tốt thành đạt không phải dễ. Nói một cách nghiêm túc thì đây là việc sửa sai trong Đảng. Từ lâu nay, Đảng đã đưa ra một qui định đòi hỏi người đảng viên phải cống hiến tuyệt đối như trong thời kỳ chiến tranh. Việc này tiếp tục áp dụng trong khi đất nước đã hoà bình xây dựng là không phù hợp. Việc không cho đảng viên làm kinh tế tư nhân trong thời gian qua tuy không phải là nguyên nhân chính, nhưng cũng ít nhiều phát sinh tình trạng ăn cắp, tham ô, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đảng viên cũng là con người bình thường và họ cũng có gia đình, con cái phải chu toàn như những công dân khác...”.

Theo ông Võ Văn Kiệt: “Văn kiện Đại hội X cũng đã đề ra nhiều chủ trương cởi mở nhưng tôi cho là chưa đủ. Theo tôi, Đảng cần cởi mở mạnh hơn nữa, tạo điều kiện để phát huy hết nội lực của chúng ta. Đối với bên ngoài cần phải đẩy mạnh việc đưa những sản phẩm của chúng ta ra với thế giới, đồng thời phải kéo mạnh hơn nưa những “ông chủ” có thế lực như những tập đoàn đa quốc gia chẳng hạn, đến với chúng ta”.

Ông Võ Văn Kiệt nhận xét: “Tuy hiện nay vẫn còn có tư tưởng ngại ngần khi “bắt tay” với các tập đoàn đa quốc gia, nhưng tôi cho rằng, các tập đoàn này đa phần chỉ hoạt động vì lợi ích kinh tế, chứ không hẳn bị chi phối về chính trị. Vì vậy chúng ta cần quan tâm, tranh thủ hơn nữa những tập đoàn kinh tế lớn đến Việt Nam. Thậm chí, chúng ta cần phải có cơ chế tạo thuận lợi hơn cho họ để chúng ta thu được những lợi ích lớn hơn về lâu dài. Chính tên tuổi của các tập đoàn kinh tế lớn đến với Việt nam sẽ tạo ra những làn sóng đầu tư mới, cuốn hút những “ông chủ” nhỏ hơn đổ vốn vào nước ta”.

Hai ông đều là nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, một ông nguyên là Thủ tướng đã từng điều hành bộ máy hành pháp thực hiện những quyêt sách của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn. Một ông đã từng đứng đầu cơ quan lý luận, tham mưu cho Bộ Chính trị, cho Trung ương Đảng đề ra quyết sách trong thời kỳ đổi mới. Những ý kiến của hai ông đã một thời là thành viên của Bộ Chính trị ở cùng một nhiệm kỳ trong nửa chặng đường đầu của 20 năm đổi mới.

Những ý kiến của hai ông đáng để chúng ta quan tâm tranh luận tìm ra cái đúng, cái hay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân trong bước ngoặt mới của công cuộc đổi mơi giành cho kỳ được những thành tựu to lớn trong mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tất cả cộng đồng người Việt Nam dù ở trong nước hay đang ở nước ngoài, là đảng viên hay không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đều có quyền tự hào như nhau, bình đẳng như nhau khi mình đã góp trí tuệ, công sức làm nên một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến kịp, sánh vai cùng vơi các nước tiên tiến trên trái đất này.

Nên chăng có những cuộc trao đổi, tranh luận xoay quanh những nhận định của hai ông Nguyễn Đức Bình, Võ Văn Kiệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị để rút ra được những điều bổ ích cho những việc làm của chúng ta trong giai đoạn sắp tới tiếp bước chặng đường đổi mới 20 năm qua.

  • Trần Quang Thành

Nên hiểu thế nào là bóc lột?
Việc kinh doanh hợp pháp nhằm thu lợi nhuận là một động lực rất lớn để phát triển nền kinh tế không thể coi là “bóc lột”.

Đảng viên đã làm kinh tế từ lâu
Không hiểu tại sao chúng ta lại mất nhiều thời gian để tranh luận “nên hay không nên...”, trong khi ĐV đã làm kinh tế gần 20 năm nay rồi.

Ý kiến của bạn:

,
,