221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
522840
Quyết liệt cải cách hành chính, thu hút đầu tư
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Hội nghị lần 18 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VII:
Quyết liệt cải cách hành chính, thu hút đầu tư
,

Sáng 5/10, Hội nghị lần 18 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VII được khai mạc, bàn về tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm và giải pháp trong ba tháng còn lại của năm 2004. Vấn đề tập trung phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư... là những nội dung trọng tâm tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM - Lê Thanh Hải.

Tại Hội nghị, khi bàn về cải cách hành chánh (CCHC), Chủ tịch Lê Thanh Hải nhìn nhận: “Mặc dù TP đã tập trung nỗ lực trong CCHC nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại việc gắn kết các nội dung CCHC với việc cải thiện môi trường đầu tư…”. Do vậy, ông trình bày giải pháp thực hiện “cơ chế một cửa” thật sự đối với nhà đầu tư, trong cũng như ngoài KCN; thực hiện đồng bộ CCHC trong lĩnh vực đầu tư, bao gồm từ lúc cấp phép đến lúc triển khai dự án...

Bàn về dịch vụ, ông Lê Thanh Hải lưu ý: “Công nghiệp mặc dù tăng trưởng cao nhưng giá trị gia tăng trên 1 đồng giá trị sản xuất ngày càng giảm”. Ông dẫn chứng năm 1995 giá trị này tương ứng là 1:0,40; năm 2000, 1:0,37; năm 2002, 1:0,33 và năm 2004, 1:0,32. Vì vậy cần phải xã hội hóa mạnh hơn nữa.

Theo ông Hải, thắng lợi của năm 2004 dù còn nhiều khó khăn nhưng sẽ có ý nghĩa rất quyết định trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm năm 2001-2005.

(Theo Tuổi Trẻ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,