221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
749476
"Chống tham nhũng là cơ hội để chấn chỉnh bộ máy"
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
'Chống tham nhũng là cơ hội để chấn chỉnh bộ máy'
,
(VietNamNet) - Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì hội nghị của Chính phủ với các địa phương để bàn các biện pháp triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006, ngày 28/12, tại TP.HCM. Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban ngành TW và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Soạn: AM 662831 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thủ tướng Phan Văn Khải: "Chính phủ sẽ tạo điều kiện để các địa phương tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư".

Đây là Hội nghị thường niên của Chính phủ gặp mặt các địa phương nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của QH về kế hoạch năm 2006. Nội dung các báo cáo chuyên đề của các Bộ trưởng đều gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2006 mà chính phủ và các địa phương sẽ thực hiện.

Đó là nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm...

Thủ tướng cho rằng, nếu năm 2006 Chính phủ và các ngành, các địa phương nỗ lực thì các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ được thực hiện tốt.

Thủ tướng cũng không quên nhắc nhở: "Trong đầu tư, một mặt phải có quy mô lớn hơn, mặt khác phải ngăn ngừa được tình trạng đục khoét, lãng phí, tham nhũng".

Vấn đề quan trọng là cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn trong nước, ngoài nước. VN đang có một cơ hội là chưa thời kỳ nào các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư nhiều vào nước ta như thời kỳ này - Thủ tướng nhấn mạnh.

"Một bài toán đặt ra là trong điều kiện như nhau, các địa phương làm thế nào để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư nhiều nhất". Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ sẽ tạo điều kiện để các địa phương tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư".

Về chấn chỉnh bộ máy hành chính, theo Thủ tướng, cải cách hành chính vẫn còn rất trì trệ. "Bộ máy càng ngày càng nhũng nhiễu hơn, đạo đức phẩm chất của công chức ngày càng tệ hơn, người dân chúng ta ca thán ngày càng nhiều hơn. Năm 2006 chúng ta phải tạo một bước chuyển về bộ máy của chúng ta. Cải cách hành chính của chúng ta phải thực sự phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, tiếng kêu ca của dân bớt đi" - Ông nói.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các ngành, các địa phương, các đơn vị cơ sở phải có chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Không thể nhân nhượng với tham nhũng, lãng phí và cần phải tuyên chiến với nó. Việc thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí là một cơ hội để chấn chỉnh làm trong sạch bộ máy - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng còn yêu cầu các Bộ ngành đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế để khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản, nghị định, hướng dẫn thi hành luật.

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực xã hội, văn hóa cũng được Thủ tướng gợi ý với các địa phương trong nhiệm vụ năm 2006. "Nếu thực hiện tốt công tác này, Chính phủ sẽ dành được ngân sách nhiều hơn cho các địa phương nghèo, người nghèo" - ông nói. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tìm cách hoàn thành nhanh hơn công tác này kể từ năm 2006.

  • Cao Phạm

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,