221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
940484
Cần mở rộng đối tượng, số lượng cử tri
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:
Cần mở rộng đối tượng, số lượng cử tri
,

2/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc phải nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của dân.

Riêng về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch đề nghị cần phải cải tiến cả về nội dung và hình thức, cần mở rộng đối tượng, số lượng cử tri tham gia tiếp xúc; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng, theo khu vực.

(Theo TTXVN)
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,