chợ biên giới

tin tức về chợ biên giới mới nhất

Thúc đẩy DN Việt xuất khẩu hàng hoá qua biên giới Việt - Trungicon
Tài chính04/09/20180

Thúc đẩy DN Việt xuất khẩu hàng hoá qua biên giới Việt - Trung

Thông tư 19/21018/TT-NHNN đảm bảo cơ sở pháp lý và đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa tạo thuận lợi cho người dân hai nước trong việc giao thương, nhờ đó thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung .