chờ mong

tin tức về chờ mong mới nhất

NGIÊNG DỐC CÕI LÒNGicon
Thơ08/09/20180

NGIÊNG DỐC CÕI LÒNG

Tôi về góp lại ngày qua/Cánh cò bay lả, câu ca dậy lòng/Chiều nghiêng nắng rớt bên song/Câu thơ Dốc xuống Cõi lòng Nhớ xưa!