chơi thác

Cập nhập tin tức chơi thác

Nghỉ lễ, T. cùng bạn bè rủ nhau đi chơi thác thì bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu tử vong.