chồng chéo

tin tức về chồng chéo mới nhất

Có tiền ‘lót tay’ việc này mới xongicon
Đầu tư14/01/20190

Có tiền ‘lót tay’ việc này mới xong

Với nỗ lực của Chính phủ, vài năm lại đây, thủ tục kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến khá tốt. Song, nhiều DN vẫn kêu trời về thời gian kiểm tra kéo dài, thậm chí phải chi tiền “lót tay” mới xong việc.