chống đại dịch

tin tức về chống đại dịch mới nhất

Doanh nghiệp bưu chính gấp rút xây dựng ứng dụng chống dịch Covid-19icon

Doanh nghiệp bưu chính gấp rút xây dựng ứng dụng chống dịch Covid-19

- Cùng việc đẩy mạnh hoạt động chuyển phát để đảm bảo dòng chảy vật chất của xã hội trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp bưu chính còn gấp rút xây dựng và triển khai nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ để chống dịch hiệu quả.