chông tre

Cập nhập tin tức chông tre

Hàng loạt thanh tre vót nhọn được cắm tua tủa ở vườn hoa. Nhân viên lý giải để tránh chó, mèo đến phá.