chủ đầu tư chung cư Carina

tin tức về chủ đầu tư chung cư Carina mới nhất

Chủ đầu tư chung cư Carina có thể phá sản vì vụ cháyicon
Dự án27/03/20180

Chủ đầu tư chung cư Carina có thể phá sản vì vụ cháy

Nguy cơ này được Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) khẳng định trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới đây.