chu ky so

tin tức về chu ky so mới nhất

Địa phương gặp khó với chữ ký sốicon
Công nghệ31/12/20150

Địa phương gặp khó với chữ ký số

'Chữ ký số cấp cho ngân hàng thì không áp dụng được cho dịch vụ bảo hiểm, đồng nghĩa mỗi dịch vụ lại phải đầu tư một chữ ký riêng'.