Chủ nghĩa Mác-Lênin

tin tức về Chủ nghĩa Mác-Lênin mới nhất

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơicon
Chính trị03/09/20200

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói như vậy sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.