Chủ nghĩa Mác Lênin

tin tức về Chủ nghĩa Mác Lênin mới nhất

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thờiicon
Chính trị23/07/20190

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước những thách thức lớn của thực tiễn và những vấn đề rất nan giải về lý luận.