chủ nghĩa phát triển

tin tức về chủ nghĩa phát triển mới nhất

Chủ nghĩa phát triển và mũi đột phá cho Việt Namicon
Thời sự21/11/20150

Chủ nghĩa phát triển và mũi đột phá cho Việt Nam

Để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, tạo cho đất nước một vị thế xứng đáng tên vũ đài quốc tế, những người có trách nhiệm ở Việt Nam phải ưu tiên bắt tay vào những vấn đề gì?