chủ nhiệm giỏi

tin tức về chủ nhiệm giỏi mới nhất

Giáo viên không thi dạy giỏi, chữ đẹp bị trừ điểmicon
Giáo dục27/02/20170

Giáo viên không thi dạy giỏi, chữ đẹp bị trừ điểm

'Không tham gia các cuộc thi về chuyên môn như thi giáo viên chủ nhiệm giỏi,  thi giáo viên dạy tốt, thi giáo viên viết chữ đẹp… trừ 5 điểm”.