Chủ nhiệm UB Pháp luật

Cập nhập tin tức Chủ nhiệm UB Pháp luật

Chiều nay, QH bỏ phiếu kín bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH.