Chủ nhiệm UB Tư pháp

tin tức về Chủ nhiệm UB Tư pháp mới nhất

Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịchicon
Quốc hội13/11/20180

Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịch

Chủ nhiệm UB Tư pháp nêu tình trạng nhiều đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng chủ yếu là để tham quan, du lịch.