Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

tin tức về Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mới nhất

Một tâm thế đổi mới, dám từ bỏ quyền lực đang lan toảicon

Một tâm thế đổi mới, dám từ bỏ quyền lực đang lan toả

Suy ngẫm về 10 chữ của Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cảm nhận một tâm thế đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng dám từ bỏ quyền lực đang lan toả ngay từ những người đứng đầu.