Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cập nhập tin tức Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Đại diện ngân hàng SCB cho biết, đơn vị đã tăng lượng tiền mặt để phục vụ nhu cầu rút tiền của người dân.