chủ tịch tỉnh xin lỗi Thủ tướng

tin tức về chủ tịch tỉnh xin lỗi Thủ tướng mới nhất

Chủ tịch tỉnh xin lỗi Thủ tướng, hứa sửa saiicon
Chính trị20/02/20170

Chủ tịch tỉnh xin lỗi Thủ tướng, hứa sửa sai

Chủ tịch tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm xin lỗi Thủ tướng, Chính phủ và hứa sửa sai trong chỉ đạo về chuyển đổi rừng.