Chủ tịch UBND tỉnh

tin tức về Chủ tịch UBND tỉnh mới nhất

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giangicon
Chính trị17/04/20180

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (2016-2021) đã bầu tiến sĩ Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.