Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

tin tức về Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam mới nhất

Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảngicon
Quốc hội22/05/20170

Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảng

Việc xử lý kỷ luật các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước.