chửi CSGT

tin tức về chửi CSGT mới nhất

Lời xin lỗi của 'quý bà' Vũng Tàu chửi CSGT khi bị dừng xeicon

Lời xin lỗi của 'quý bà' Vũng Tàu chửi CSGT khi bị dừng xe

Bà Đoàn Thị Huệ gửi lời xin lỗi tới tổ CSGT đã bị bà chửi bới, xúc phạm và mong muốn mọi người thông cảm cho hành vi của mình.