chùm ca bệnh Covid-19

Cập nhập tin tức chùm ca bệnh Covid-19

Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu chỉ đạo, kiểm tra để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.