chứng tử

tin tức về chứng tử mới nhất

Có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chếticon
Hồi âm20/12/20190

Có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định tại điều 71 về người có quyền lợi ích liên quan có thể yêu cầu tuyên bố một người đã chết