chương trình nông thôn mới

tin tức về chương trình nông thôn mới mới nhất

Duy trì bền vững kết quả phổ cập các cấp họcicon
Tuyển sinh13/10/20190

Duy trì bền vững kết quả phổ cập các cấp học

Đây là một trong những kết quả sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2020).