chuyển đổi toàn diện

tin tức về chuyển đổi toàn diện mới nhất

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao, đẩy mạnh chuyển đổi toàn diệnicon
Kinh Doanh10/12/20190

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao, đẩy mạnh chuyển đổi toàn diện

Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra ngày 23/4/2019, TTC Land đã có rất nhiều “động thái” chứng minh chiến lược “chuyển đổi toàn diện” đang diễn ra quyết liệt và bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.