chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ

tin tức về chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ mới nhất

Bà Rịa – Vũng Tàu xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâmicon

Bà Rịa – Vũng Tàu xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh công nghiệp với cơ cấu công nghiệp, dịch vụ lên tới gần 90%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) vẫn cần nhiều hơn những chính sách hỗ trợ, tiếp sức từ tỉnh.