chuyển giao nhân sự

tin tức về chuyển giao nhân sự mới nhất

Chuyển giao nhân sự: Chính phủ, Thủ tướng đảm bảo trách nhiệmicon
Thời sự29/02/20160

Chuyển giao nhân sự: Chính phủ, Thủ tướng đảm bảo trách nhiệm

Về mặt pháp lý, các phó thủ tướng, bộ trưởng được Bộ Chính trị phân công công tác mới vẫn là thành viên Chính phủ.