CISM

tin tức về CISM mới nhất

Việt Nam tổ chức Phiên họp Đại Hội đồng thể thao quân sự quốc tếicon
Các môn khác24/04/20190

Việt Nam tổ chức Phiên họp Đại Hội đồng thể thao quân sự quốc tế

- Chín mươi nước thành viên và 3 nước quan sát viên tham dự Phiên họp Đại Hội đồng thể thao quân sự quốc tế (CISM ) lần thứ 74 năm 2019 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 24 -28/4.