clean

Cập nhập tin tức clean

Clean Master Lite: Tăng tốc điện thoại ít RAM

(e-CHÍP Online) - Phiên bản đặc biệt của trình tối ưu, tăng tốc hệ thống Android hàng đầu Clean Master, được thiết kế riêng cho những điện thoại có RAM ít hơn 1GB.