221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
820656
Ưu tiên các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở!
1
Article
null
Ưu tiên các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở!
,

Đó là một trong số những quy định được nêu trong Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 17/7/2006. Quyết định này quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Soạn: AM 841595 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Theo quyết định, các cơ quan, tổ chức khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước hoặc vốn vay ưu đãi của tín dụng đầu tư và phát triển của Nhà nước (gọi tắt là nguồn vốn ngân sách) để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT (gọi tắt là dự án CNTT), phải ưu tiên mua sắm, sử dụng sản phẩm CNTT được sản xuất trong nước (gọi là sản phẩm CNTT). Đặc biệt, phải ưu tiên mua sắm,sử dụng các sản phẩm phầm mềm mã nguồn mở, do các doanh nghiệp trong nước khai thác, cung cấp.

Trong trường hợp sản phẩm cần mua là loại trong nước đã sản xuất  được, nhưng do yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án chỉ có sản phẩm nhập ngoại mới đáp ứng được, cơ quan chủ trì dự án phải có hồ sơ giải trình chi tiết về các yêu cầu đặc thù này gửi xin ý kiến các cơ quan chuyên môn liên quan và phải được sự thẩm định phê duyệt của cơ quan quản lý cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ trưởng các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trực tiếp về quyết định cho phép mua sắm sản phẩm nhập ngoại nói trên.
 
Các sản phẩm CNTT được hiểu trong quyết định này bao gồm: Các sản phầm phần mềm; Các sản phẩm nội dung thông tin số; Các sản phẩm phần cứng máy tính; Các sản phẩm điện tử chuyên dụng và dân dụng. Các sản phẩm dịch vụ CNTT bao gồm: dịch vụ tư vấn, thiểt kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành bảo trì về CNTT và các dịch vụ liên quan khác.

Quyết định cũng quy định sản phẩm CNTT nội địa được mua sắm phải thoả mãn các tiêu chí sau: Được nghiên cứu thiết kế, sản xuất  hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam; Được lắp ráp, chỉnh sửa, nâng cấp hoặc bản địa hóa trên lãnh thổ Việt Nam mà các hoạt động này đem lại hàm lượng giá trị gia tăng cao hoặc đem lại nhiều lợi ích thiết thực về chính trị, xã hội; Các dịch vụ CNTT do các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam hoặc các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có giấy phép đầu tư hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện; Các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở do các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài có giấy phép đầu tư hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khai thác, cung cấp. Yêu cầu thứ 2, các sản phẩm dịch vụ CNTT phải có chất lượng đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu ứng dụng thực tế và yêu cầu do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

Thủ tướng cũng quy định rõ, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các Bộ, Ngành liên quan căn cứ vào các quy định để xây dựng tiêu chí chi tiết, đồng thời tiến hành xây dựng, ban hành và định kỳ cập nhật danh mục các sản phẩm CNTT được ưu tiên để làm cơ sở thực hiện quyết định này.

(Theo VnMedia)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,