cơ chế thông thoáng

tin tức về cơ chế thông thoáng mới nhất

Xây đặc khu: Cơ chế thông thoáng không ảnh hưởng ANQPicon
Quốc hội11/11/20170

Xây đặc khu: Cơ chế thông thoáng không ảnh hưởng ANQP

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định: “Tạo cơ chế thông thoáng cho đặc khu không có nghĩa mất quyền sở hữu đất đai, ảnh hưởng tới ANQP.