cơ khí điện

Cập nhập tin tức cơ khí điện

Trong khi bối cảnh chiến tranh thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức cạnh tranh mới.