compound

tin tức về compound mới nhất

Khang Điền công bố kết quả thanh tra thuế 2015-2017icon
Thị trường02/12/20180

Khang Điền công bố kết quả thanh tra thuế 2015-2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền) vừa có văn bản công bố thông tin liên quan đến kết quả thanh tra thuế doanh nghiệp này trong các năm từ 2015 - 2017.